Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, se prevad in contractul de asistenta juridica la data incheierii acestuia si se achita inainte de inceperea asistentei si/sau  a reprezentarii clientului.

Pe langa oonorariul de avocat, credem ca este corect ca un client sa cunoasca dinainte sansele reale de castig si mai ales cheltuielile pe care le va avea de suportat, pe tot parcursul procesului (taxe judiciare de timbru, expertize tehnice de specialitate etc). Spunem acestea deoarece in foarte multe cazuri principalele cheltuieli ocazionate de un proces – taxele judiciare de timbru si/sau expertize tehnice de specialitate, precum si alte cheltuieli specifice unor anumite cauze,  pot fi mai mari in comparatie cu onorariul de avocat si de aceea este corect ca fiecare persoana sa le cunoasca, in masura in care acestea pot fi cuantificate sau aproximate.

Nu de putine ori, la noi au ajuns persoane care au fost inainte la alti colegi unde au primit asigurari ca vor castiga procesul (contra unui onorariu consistent), in care si un student la drept ar fi stiut ca sansele sunt nule ! De aceea in niciun caz nu intram in cauze pierdute sau fara sanse de castig indiferent de cuantumul onorariului, chiar daca Dumneavoastra insistati !